Ochrana osobných údajov

Naposledy aktualizované 01.01.2023

Ako správcovia stránky vieme, že Vám záleží na tom, kde a ako sú použité Vaše osobné údaje, s kým ich následne zdieľame. Pri správe osobných údajov dodržiavame všetky právne požiadavky podľa nariadenia GDPR. Po preštudovaní týchto zásad nájdete sa dozviete viac o tom, ako zbierame a používame Vaše informácie, keď využívate našu stránku a služby s ňou spojené. Popri iných informáciach sa v týchto zásadach dočítate aj ako pracujeme s cookies a dalšími internetovými identifikátormi.

Odkiaľ Vaše údaje získavame?

Väčšinou je to od vás. Keď používate našu internetovú stránku, kontaktujete nás. Môžeme ich získať taktiež z verejne prístupných dokumentov, evidencii alebo zoznamov, ak je to umožnené právnym predpisom a to len v obmedzenom rozsahu.

Kvôli čomu potrebujeme Vaše osobné údaje?

Z dôvodu našich služieb. Pre získanie rôznych bonusov je zapotreby vyplniť osobné údaje aby sme boli schopný priradiť kódy k jednotlivým osobám. Na základe toho, že sa sami rozhodnete využívať naše služby, dávate nám údaje dobrovoľne. Na druhej strane platí, že ak nám nie ste ochotný údaje poskytnúť, niektoré služby nebudete môcť využiť.

Ak ste dobrovoľne súhlasili, tak vám napríklad môžeme upraviť obsah na webe podľa vašich preferencií. Aj po odsúhlasení spracovania osobných údajov máte možnosť súhlas kedykoľvek odvolať, alebo obmedziť. Napríklad pri marketingových správach, upozorneniach a tak ďalej. Ak sa rozhodnete ukončiť zdieľať s nami osobné údaje, tak Vám samozrejme vyhovieme a to čo v najkratšom časovom horizonte, v závislosti ako nám to dovolia naše administratívne a technické systémy. Ak v budúcnosti zmeníte názor súhlas so spracovaním osobných údajov sa dá kedykoľvek obnoviť. Ak ste zadali nepresné údaje, taktiež sa dajú kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, aby sme mohli následne poskytovať tie správne služby práve pre Vás. Ak prídeme nato, že údaje sú nepravdivé alebo neúplné upozorníme Vás na ich následnú opravu. Ak budete našu správu ignorovať, môže to mať negatívny vplyv na poskytovanie našich služieb. Pri určitých podmienkach môžete požiadať aj o obmedzenie správy osobných údajov. Môže sa tak stať ak budete zapierať presnosť Vašich údajov u nás, alebo budete mať výhrady na spracovanie. Správu budeme preverovať, avšak určitú dobu nám to zaberie. Máte právo aj na prenesenie Vašich údajov na inú osobu (Vami zvolenú osobu). Môžete tak požiadať elektronicky. Taktiež môžete požiadať o prístup k osobným údajom, účelu spracovania, kategóriu príjemcov alebo presný čas doby spracovania Vašich údajov.

Pri zhrnutí potrebujeme Vaše osobné údaje z toho dôvodu aby sme Vás mohli nezameniteľne identifikovať a poprípade kontaktovať. Vaše osobné údaje uchovávame určitú dobu, ktorá je nezbytná pre vykonávanie služieb. Po uplynutí doby, kedy môžeme oprávnene používať osobné údaje, prestaneme s nimi pracovať a následne ich vymažeme.

Bezpečnosť údajov

Pre zabezpečenie používame moderné technické a kontrolné automatizované funkcie, aby boli Vaše údaje v bezpečí pred neoprávneným prístupom alebo pred ich stratou alebo zničením. Všetky osoby, ktoré následne pracujú s Vašimi údajmi, sú viazaní mlčanlivosťou podľa zákona alebo zmluvy. Dodržiavanie všetkých povinností pravidelne kontrolujeme, aby sme zaistili maximálnu ochranu.

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé súbory, ktoré využíva takmer každá webová stránka ihneď po navštívení. Prispievajú k tomu aby Vaša práca na internetovej stránke bola rýchlejšia a bezpečnejšia, pretože cookies si dokážu zapamätať na určitú dobu vaše úkony a údaje. Na základe týchto kritérii dokážu rozpoznať Vašu predchodziu návštevu stránky a úkony na nej. Doba cookies môže byť rôzna. Záleží od nastavenia prehliadača alebo poskytovateľa tohto nástroja.

Ak si neprajete využívať služby cookies, môžete si webový prehliadač nastaviť tak, aby cookies odmietal, alebo Vás varoval ak stránka túto funkciu plánuje použiť. Taktiež je tu možnosť použiť anonymné okno na prehliadanie stránok, kde je množstvo informácii pri funkcii cookies obmedzených. Cookies sa dajú aj dodatočne vymazať pomocou internetového prehliadača. Odmietnutie cookies priamo na webovej stránke môže spôsobiť, že nebudete mať prístup do všetkých sekcii stránky.

Kde a ako vaše práva uplatníte

Vaše práva na ochranu osobných údajov môžete kedykoľvek uplatniť priamo online pomocou webového formulára na stránke Spracovanie a ochrana osobných údajov zákazníkov. Alebo kontaktovať správcu osobných údajov GAL GROUP s.r.o. na emailovej adrese redakcie @ sazkovekancelare.cz.

Pokiaľ uplatníte svoje práva, sme najskôr povinní overiť Vašu identitu, aby sme zaistili, že sa k Vašim údajom neoprávnene nedostane niekto, kto sa za Vás vydáva. Pokiaľ si nebudeme istí Vašou totožnosťou, môžeme Vás preto požiadať o ďalšie informácie. Pokiaľ nebudeme môcť Vašu totožnosť zistiť, máme právo z tohto dôvodu Vašu žiadosť odmietnuť. Pri výkone Vašich práv vždy upresnite, voči ktorým službám svoje práva uplatňujete, pretože pre každú službu môžu platiť určité špecifiká najmä vo vzťahu k Vašej identifikácii. Upresnenie služby nám potom umožní vybaviť Vašu žiadosť rýchlejšie.

Na Vašu žiadosť Vám odpovieme čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme, ak to bude potrebné, túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Pokiaľ by malo dôjsť k takémuto predĺženiu, budeme Vás o tom do jedného mesiaca informovať a súčasne Vám dáme vedieť dôvod, prečo potrebujeme na vybavenie Vašej žiadosti viac času.

Odpoveď na Vašu žiadosť skúsime vyriešiť elektronicky. Typicky Vám odpovieme na u nás registrovaný email. Kópie osobných údajov vám z bezpečnostných dôvodov pošleme v šifrovanej podobe a heslo vám doručíme iným kanálom, napríklad v sms na Váš mobilný telefón. Pokiaľ nemáte k dispozícii emailovú schránku, potom odpoveď zašleme doporučenou poštovou zásielkou, pri kópii osobných dát s dodaním do vlastných rúk.

Výnimočne môžeme Vaše podané žiadosti vyhodnotiť ako zjavne nedôvodné alebo neprimerané. Najmä pokiaľ budú podávané opakovane v kratších časových intervaloch, sme oprávnení vyžadovať primeraný poplatok zohľadňujúci naše administratívne náklady, prípadne Vašu žiadosť odmietnuť. Žiadosť potom vybavíme vo vyššie uvedených lehotách bežiacich od uhradenia poplatku.

Pokiaľ potrebujete iba zrušiť alebo zmeniť nastavenie marketingovej komunikácie, ktorú Vám posielame (e-maily a SMSky), alebo spôsob, akým na marketingové účely pracujeme s Vašimi údajmi, môžete to urobiť priamo na našom webe v sekcii Nastavenie súhlasov. Súhlas s priamymi marketingovými správami môžete navyše kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho odkazu v marketingových e-mailoch a správach od nás.