Stávkové kurzy vysvetlenie


Vo svete stávok sa obvykle používa hneď niekoľko druhov kurzov a preto sa oplatí podrobne zamerať na stávkové kurzy vysvetlenie. Platí totiž, že stávkové kurzy predstavujú vyjadrenie niečoho omnoho dôležitejšieho – a to pravdepodobnosti s akou daný výsledok nastane. Zistite s akými druhmi kurzov môžete pracovať a dokonca aj spôsoby ako ich medzi sebou prevádzať. Pokiaľ patríte medzi hráčov, ktorí myslia tipovanie naozaj vážne, trochu matematiky vám môže prísť len vhod. V našom článku sa podrobne pozrieme na prepočet kurzov, ich druhy ale aj omnoho viac.

Vysvetlenie stávkových kurzov

Ako previesť kurzy

Pri tipovaní sa určite často stretávate s problémom ako previesť kurzy zo zahraničných na tie, na ktoré ste u nás zvyknutý – a to desatinné kurzy. Prepočet je v celku jednoduchý a zíde sa vám najmä, ak sa venujete sledovaním rôznych štatistík na zahraničných weboch. Najčastejšie sa tu stretnete s takzvaným britským, resp. zlomkovým alebo americkým typom kurzov. Poďme sa teda pozrieť ako ich previesť na desatinný kurz (používaný v SR).

Prevod zlomkového (britského) kurzu na decimálny:

 1. Zvoľte si zlomkový kurz, ktorý chcete previesť (napríklad ⅕).
 2. Pre výpočet použite vzorec: zlomkový kurz + 1 = desatinný kurz.
 3. Dosaďte do vzorca: (⅕) + 1 = 1,2.
 4. Výsledkom je desatinný kurz.

Prevod amerického kurzu na decimálny:

 1. Zvoľte si americký kurz, ktorý chcete previesť (napríklad – 400).
 2. Upravte si americký kurz na takzvanú absolútnu hodnotu. V skratke to znamená, že kladné číslo zostane kladné, ale zo záporného čísla sa stane číslo kladné.
 3. Použite vzorec: (100/americký kurz v absolútnej hodnote) + 1 = desatinný kurz.
 4. Dosaďte do vzorca: (100/400) + 1 = 1,25.
 5. Výsledkom je desatinný kurz.

Ako môžete sami vidieť, prepočty sú relatívne jednoduché a rýchle. Pokiaľ sa budete držať vyššie uvedených postupov, nemáte sa čoho obávať. Časom sa pre vás prepočty kurzov určite stanú hračkou. Veľkou výhodou je, že môžete jednotlivé kurzy prevádzať navzájom aj medzi sebou a tak britské kurzy transformovať priamo na americké a naopak. Ak ste pochopili princíp jednotlivých prepočtov, máte vyhraté.

Ako previesť kurzy

Stávkové kurzy a pravdepodobnosť

Pri športových stávkach je najdôležitejšie zohľadniť stávkové kurzy a pravdepodobnosť. Ako sme už vyššie naznačili, v tipovaní ide o posúdenie pravdepodobnosti s akou nastane určitá udalosť. Stávkové kurzy tak reprezentujú prostriedok stávkových kancelárií pomocou, ktorého môžu vypisovať stávkové príležitosti. Pravdepodobnosť je vždy vyjadrená v intervale hodnôt 0 až 1. Hodnota 0 vyjadruje, že daná udalosť s určitosťou nenastane a naopak hodnota 1 znamená presný opak. Pri hodnote 1 môžeme s istotou predpovedať, že udalosť nastane. Pre lepšie pochopenie môžeme tento interval vynásobiť 100 a získame tak pravdepodobnosť vyjadrenú v percentách. V takomto prípade sa bude pravdepodobnosť pohybovať v rozmedzí 0% – 100%.

Samotný výpočet pravdepodobnosti si môžeme vysvetliť na príklade hádzania mincou. S určitosťou môžeme predpokladať, že môžu nastať iba dve situácie. A to, že padne buď znak alebo hlava. Iná možnosť v tomto prípade neexistuje. Vás však z pozície tipéra zaujíma s akou pravdepodobnosťou padne práve to čo ste si zvolili (napríklad znak).

Pravdepodobnosť tohto javu zistíte pomocou jednoduchého výpočtu. Pri ňom je potrebné vychádzať z nasledovného vzorca: priaznivé výsledky / všetky možné výsledky. V praxi to znamená, že tento jeden priaznivý výsledok (v našom prípade znak) vydelíte dvoma možnými výsledkami (znak alebo hlava) Získate tak pravdepodobnosť vo výške 0,5 alebo v percentuálnom vyjadrení 50%. Práve s takouto pravdepodobnosťou počítajú stávkové kancelárie pri tvorbe kurzov pri jednotlivých stávkových príležitostiach.

Stávkové kurzy vypísané na danú stávkovú príležitosť pritom však nemusia zohľadňovať skutočnú pravdepodobnosť nastania možných výsledkov. Práve skutočnosť, o koľko sa implikovaná pravdepodobnosť odlišuje od 100% predstavuje výhodu, ktorú má na danej príležitosti bookmaker (stávková kancelária).

Stávkové kurzy a pravdepodobnosť

Aké poznáme typy kurzov

V rôznych častiach sveta sú v obľube aj rôzne typy kurzov. Iné sa používajú v Európe, iné vo Veľkej Británii a dokonca aj Amerika má svoj typ kurzov. Pokiaľ budete napríklad pri tipovaní čerpať inšpiráciu zo zahraničných webov, určite s nimi prídete do kontaktu. A môžu vás trochu zaskočiť, ak na ne nie ste zvyknutí.

Pripravili sme si pre vás prehľad práve troch najpoužívanejších typov kurzov. Ide o desatinné kurzy, zlomkové kurzy a americké stávkové kurzy. Zatiaľ čo sú desatinné kurzy najpoužívanejšie u nás a v celej Európe, v Británii sú preferované takzvané zlomkové, resp. britské kurzy. Americké kurzy, ako už vyplýva zo samotného názvu, sú typické pre oblasť Spojených štátov amerických. A pokiaľ vás zaujímajú aj druhy stávok, prečítajte si náš samostatný článok kde je všetko podrobne pospané.

Desatinné kurzy – Európske

Desatinné kurzy – európske sa používajú prakticky v celej Európe pričom výnimkou nie je ani Slovenská republika. Inými slovami sa taktiež môžu označovať ako decimálne kurzy a medzi mnohými hráčmi sú považované za vôbec najlepšie stávkové kurzy. Pre výpočet daného kurzu postačuje len 100% vydeliť pravdepodobnosťou, že daná skutočnosť nastane. Desatinné kurzy je tak možné jednoducho a rýchlo spočítať na akejkoľvek lepšej kalkulačke, ktorá disponuje funkciou 1/x.

Poďme sa spolu pozrieť na jednoduchý príklad. V prípade, že vybraný bookmaker (stávková kancelária) verí, že napríklad Real Madrid s 80% pravdepodobnosťou vyhrá nad FC Barcelona, bude postupovať s tvorbou kurzu nasledovne. 100% vydelí 80% a výsledkom bude kurz 1,25 čo zodpovedá práve 80% pravdepodobnosti.

Desatinné - Európske

Zlomkové kurzy – Britské

Zlomkové kurzy – britské sú zaužívané najmä vo Veľkej Británii. Ich výpočet je o niečo zložitejší ako pri desatinných kurzoch. Práve aj táto skutočnosť má za následok, že začínajú byť na ústupe aj v samotnej Británii. Výhodou zlomkových kurzov je priame zobrazenie čistej výhry po ich vynásobení počiatočným vkladom. Na rozdiel od desatinného kurzu, ktorý zohľadňuje aj samotný vklad.

Ako sa teda zlomkový kurz UK vypočíta? Ako príklad nám poslúži už skôr spomenutý desatinný kurz 1,25. Tento kurz si v tvare zlomkového kurzu vyjadríme ako ¼ . V praxi to znamená, že musíte staviť 4 jednotky peňazí pre dosiahnutie zisku jednej jednotky peňazí. Tento kurz môžete následne previesť späť na desatinný po pripočítaní 1 k zlomkového vyjadreniu kurzu takto: (¼) + 1 = 1,25.

Zlomkové – Britské

Americké kurzy

Pre domácich tipérov predstavujú americké kurzy nejneobvyklejšiu formu kurzov. Zvláštne je u nich najmä fakt, že kurz US môže nadobúdať ako kladnú tak aj zápornú hodnotu. Najzrozumiteľnejšie bude vysvetliť si ich priamo na príkladoch.

 • Kladný kurz: napríklad + 150 prezentuje aký veľký bude váš zisk, pokiaľ stavíte 100 dolárov.
 • Záporný kurz: napríklad – 150 naopak prezentuje koľko musíte staviť, aby ste dosiahli zisk 100 dolárov

Poďme sa pozrieť ako americký kurz previesť na desatinný kurz. Kurz – 150 vyjadríme v desatinnej forme tak, že hodnotu 100 vydelíme absolútnou hodnotou amerického kurzu (150) a pripočítame 1. To znamená (100/150) + 1 = 1,67.

Americké kurzy

Ako previesť kurzy na predpokladanú pravdepodobnosť

Medzi ďalšie dôležité otázky rozhodne patrí, ako previesť kurzy na predpokladanú pravdepodobnosť. Postup je pri každom druhu kurzu mierne odlišný. Pokiaľ si však osvojíte jednotlivé vzorce, nepochybne vás to výrazne posunie vpred a vaše tipovanie sa tak stane omnoho premyslenejšie a prepracovanejšie. Vďaka dômyselným tipovacím stratégiám budete mať oveľa väčšiu šancu znásobiť svoje výhry ako doposiaľ. Práve preto sa určite oplatí stráviť chvíľu času matematickými výpočtami. Nemenej dôležité je pochopiť systém, ktorým bookmaker (stávková kancelária) stanovuje stávkové kurzy. Poďme sa pozrieť ako to teda funguje pri jednotlivých typoch kurzov.

Prevod pravdepodobnosti na desatinné čísla

Prevod pravdepodobnosti na desatinné čísla využívajú predovšetkým stávkové kancelárie pôsobiace v našej oblasti. Ako už bolo spomenuté tak práve najmä oblasť Európy je známa najväčšou obľubou v používaní desatinných kurzov. Ako teda bookmaker postupuje pri tvorbe kurzu?

 • Vzorec výpočtu kurzu: desatinný kurz = 100 / predpokladaná pravdepodobnosť
 • Vzorec výpočtu pravdepodobnosti: predpokladaná pravdepodobnosť = 100 / desatinný kurz

V prípade, že teda chcete zistiť stávkový kurz a poznáte pravdepodobnosť, s ktorou stávková kancelária počítala, jednoducho iba hodnotu 100 vydelíte touto pravdepodobnosťou. Napríklad 80% pravdepodobnosť nastania určitej udalosti prezentuje desatinný kurz 1,25 (100/80 = 1,25).

Pokiaľ však naopak poznáte stávkový kurz, ktorý stávková kancelária vypísala, jednoducho si viete vypočítať predpokladanú pravdepodobnosť s akou výsledok nastane. Ak je kurz, napríklad, stanovený na hodnotu 1,25, pravdepodobnosť je analogicky 80%. Znovu stačí len dosadiť známu premennú do vzorca a máte výsledok (100/1,25 = 80%).

Prevod pravdepodobnosti na zlomkové kurzy

Pokiaľ ste fanúšik zahraničných analýz, pochádzajúcich najmä z Veľkej Británie, prevod pravdepodobnosti na zlomkové kurzy, nazývané aj britské, určite oceníte. Znovu vám ukážeme ako vypočítate nielen stávkový kurz, ale aj samotnú pravdepodobnosť.

 • Vzorec výpočtu kurzu: zlomkový kurz = (100/predpokladaná pravdepodobnosť) – 1
 • Vzorec výpočtu pravdepodobnosti: predpokladaná pravdepodobnosť = 100 / (zlomkový kurz + 1)

Pokiaľ poznáte predpokladanú pravdepodobnosť, napríklad 80%, a chcete zistiť hodnotu zlomkového kurzu, zvoľte prvý vzorec. Dosaďte do vzorca známu premennú (pravdepodobnosť) a získate kurz. Zlomkový kurz = (100/80) – 1. Hodnota zlomkového kurzu pri 80%-nej pravdepodobnosti je teda ¼.

Naopak, v prípade že poznáte hodnotu zlomkového kurzu a chcete zistiť predpokladanú pravdepodobnosť s akou stávková kancelária počítala pri jeho tvorbe, použite druhý vzorec. Teda 100/(¼ + 1) = 80%. Výsledkom je pravdepodobnosť vo výške 80%.

Prevod pravdepodobnosti na Americké kurzy

Do tretice nám ostáva pozrieť sa ako zvládnuť prevod pravdepodobnosti na americké kurzy. Oproti dvom predchádzajúcim typom kurzov ide o najzložitejší druh prevodu. Na druhú stranu treba však podotknúť, že pokiaľ si osvojíte aj tento prepočet, získate pred ostatnými tipérmi značnú výhodu. Znalosť prepočtu amerických kurzov nie je v našich končinách vôbec samozrejmosťou. Výpočet vzorca sa líši v závislosti od predpokladanej pravdepodobnosti, pričom hraničnou hodnotou je 50%.

 • Vzorec výpočtu kurzu pri pravdepodobnosti nad 50%: americký kurz = – (predpokladaná pravdepodobnosť / (100 – predpokladaná pravdepodobnosť )) * 100
 • Vzorec výpočtu kurzu pri pravdepodobnosti pod 50%: americký kurz = ((100 – predpokladaná pravdepodobnosť) / predpokladaná pravdepodobnosť) * 100

Pre lepšie pochopenie si to ukážeme na konkrétnom príklade. Počítajme s predpokladanou pravdepodobnosťou vo výške 75%, že zápas vyhrá napríklad Real Madrid. Nakoľko je v tomto prípade pravdepodobnosť nad hranicou 50%, pre výpočet zvolíme prvý vzorec. Výpočet bude nasledovný: americký kurz = – (75 / (100-75)) * 100 = – 300. Môžeme teda povedať, že 75 % pravdepodobnosť výhry Realu Madrid v zápase, reprezentuje americký kurz s hodnotou (- 300).

V prípade, že by sme predpokladali pravdepodobnosť výhry Realu Madrid iba na 25%, pre výpočet by sme použili druhý variant vzorca. Výpočet by bol nasledovný: americký kurz = ((100-25)/25)*100 = 300. Kladná hodnota amerického kurzu (300) nám teraz vyjadruje, že Real Madrid má predpokladanú pravdepodobnosť na výhru vo výške 25%.

Prevod kurzov tabuľka

Pri tipovaní na kurzové stávky sa vám v mnohých situáciách môže hodiť šikovná pomôcka, a to takzvaná prevod kurzov tabuľka. Na internete je ich dostupných nespočetné množstvo. My sme si však pre vás pripravili našu vlastnú prevodnú tabuľku. Prehľadne sme do nej zaznamenali niekoľko príkladov jednotlivých kurzov vo vzťahu k pravdepodobnosti. Jej prehľadnosť a jednoduchosť vám pomôže rýchlejšie pochopiť relatívne zložitú problematiku prevodu stávkových kurzov. Zároveň vám poslúži aj ako orientačný prehľad v akom intervale by sa mali nachádzať stávkové kurzy, aby predstavovali určitú mieru pravdepodobnosti výhry.

Pravdepodobnosť výhry Desatinný kurz Zlomkový kurz Americký kurz
99,01 % 1,01 1/100 – 10 000
90,91 % 1,1 1/10 – 1000
71,43 % 1,4 2/5 – 250
66,67 % 1,5 1/2 – 200
50 % 2 1/1 + 100
33,33 % 3 2/1 + 200
20 % 5 4/1 + 400
10 % 10 9/1 + 900
0,99 % 101 100/1 + 10 000

Záverečné zhodnotenie

Aké je teda záverečné zhodnotenie? Stávkové kurzy rozhodne nepatria medzi najjednoduchšie témy zo sveta stávok. Ich pochopenie má však veľký význam nielen pre skúseného hráča, ale aj pre vášnivého nováčika. Oplatí sa im venovať dávku vášho voľného času. Vďaka tomu, že zvládnete spôsoby prevodu jednotlivých typov kurzov, budete môcť rázom čerpať inšpiráciu zo zahraničných zdrojov. Svetová komunita tipérov je oveľa väčšia v porovnaní s domácou scénou a vám sa tak otvoria dvere k neobmedzenému množstvu užitočných informácií. Pri študovaní štatistík, analýz a najrôznejších predikcií vás už nič nezaskočí, pokiaľ ovládate prevádzanie kurzov. Stávkarské tipy sa pre vás stanú hračkou.

Nie je vôbec nevyhnutné, aby ste spôsoby prevodov jednotlivých kurzov ovládali spamäti. Úplne postačuje, že ste im pochopili a zvládnete ich prepočítať pomocou prezentovaných vzorcov. Tento článok vám pritom môže skvelo poslúžiť ako podpora, kedykoľvek si nebudete vedieť sami poradiť. Pre rýchlejšie udomácnenie sa v tejto problematike máme pre vás jeden skvelý tip. Vytlačte si našu prevodnú tabuľku kurzov a majte ju po ruke, kedykoľvek budete prehliadať zahraničné weby. Pamätajte, že práve stávkové kurzy sú vyjadrením pravdepodobnosti nastania pri jednotlivých športových udalostiach. Stávkové kancelárie kurzy pritom stanovujú podľa vlastných odhadov predpokladaného výsledku. Akonáhle to pochopíte, získate značnú výhodu oproti stávkovým kanceláriám a budete tak vždy o krok vpred aj pred ostatnými tipérmi.

Pri športovom tipovaní, všeobecne, odporúčame každý krok dôsledne premyslieť a zvážiť jeho dopady na vaše herné konto. Neuvážené stávky sa vám totiž nemusia vždy vyplatiť. Omnoho efektívnejšie je naštudovať si určité tipovacie stratégie a riadiť sa nimi. V súčasnosti sa čoraz viac do popredia dostáva aj stávkové poradenstvo. Pokiaľ ste sa s takouto možnosťou doposiaľ nestretli, stojí za to o nej popremýšľať. Môžeme ju len odporučiť. Na úplný záver však treba podotknúť, že problematiku stávkových kurzov netreba vôbec podceniť a určite sa oplatí dôkladne si ju preštudovať.