Zásady používania súborov cookie

Veríme v transparentnosť voči našim užívateľom ohľadom toho, ako zhromažďujeme a používame ich údaje. Ak sa chcete o tomto a nás ako správcovi údajov dozvedieť viac, môžete si prečítať viac v sekcii o nás. Účelom týchto zásad používania súborov cookie je objasniť používateľom webových stránok („vám“), ako, kedy a prečo používame súbory cookie. Informácie o mazaní alebo blokovaní súborov cookie nájdete v časti: Zmeny nastavenia súborov cookie a zmazanie. Skôr ako podniknete akúkoľvek akciu týkajúcu sa súborov cookie, dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali celé zásady používania súborov cookies.

Naše používanie súborov cookies

Každý prehliadač, ktorý navštívi naše webové stránky, od nás prijíma súbory cookies. Ak súbory cookies, ktoré používame, nie sú nevyhnutné na poskytovanie obsahu tejto webovej stránky, požiadame vás o súhlas s používaním súborov cookies pri prvej návšteve našich webových stránok.

Na našich webových stránkach používame súbory cookie, pretože chceme, aby naši používatelia mali najlepší zážitok. Informácie poskytované prostredníctvom súborov cookie nám umožňujú optimalizovať váš zážitok vo vašom prehliadači.

Súbory cookie zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré by mohli používateľa osobne identifikovať. Osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, však môžu byť spojené s informáciami uloženými a získanými v súboroch cookie. Viac o tom, aké osobné údaje sú spracovávané vo vzťahu k našim užívateľom, sa dozviete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Základné zhrnutie

Tento súhlas so spracovaním vašich osobných údajov dávate GAL GROUP, s.r.o. na účely zasielania obchodných oznámení (marketingového oznámenia) a na účely iných marketingových aktivít voči vašej osobe. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia vám potom nebudú ďalej zasielané. Obchodné oznámenia vám môžu byť správcom zasielané z rôznych emailových adries správcu. Podrobnejšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete nižšie.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť s ručením obmedzeným GAL GROUP, s.r.o., se sídlem Na bělidle 223, 150 00 Praha 5, IČ: 17109477 ako „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa elektronickej pošty: [email protected] Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a ďalšie marketingové aktivity správcom voči vašej osobe. Obchodné oznámenia vám môžu byť správcom zasielané z rôznych emailových adries správcu. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov

Doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje správcom uložené, je štyri roky od prijatia vášho súhlasu, najdlhšie však do odvolania vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov na tento účel spracovania.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce v súlade s pokynmi správcu marketingovej služby pre správcov, vrátane subjektov zaisťujúcich pre správcov zasielanie obchodných oznámení a osoby zaisťujúce prevádzku webových stránok správcu (spracovatelia osobných údajov). Správca nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Práva dotknutej osoby

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete odvolať kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každej správe obchodného oznámenia zasielané správcom alebo napísaním správy elektronickou poštou na adresu správcu: [email protected].

Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.

Spracovanie a využitie cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré do vášho zariadenia ukladajú navštívené webové stránky. Umožňuje webu zapamätať si vaše akcie a preferencie (ako je posledná návšteva, jazyk a ďalšie predvoľby zobrazenia) po určitú dobu, takže ich nemusíte znovu zadávať zakaždým, keď sa na web vrátite alebo z stránku na prehliadanie ostatných.

Používanie cookies vám pomáha efektívne prechádzať medzi stránkami, pamätá si vaše preferencie a inak zlepšuje váš zážitok z prehliadania webu. Súbory cookie môžu tiež pomôcť marketingu. Zobrazuje vám produkty, o ktoré mávate často záujem.

Správca zhromažďuje nasledujúce typy cookies

Súbory cookie je možné klasifikovať na základe ich životnosti, domény, do ktorej patria a kde sú uložené. Súbory cookies sa dajú definovať podľa 1. životnosti 2. domény 3. umiestnenia.

  1. Cookies prvej strany: krátkodobé cookies prvej strany, ktoré sú nastavené webovým serverom navštívenej stránky a zdieľajú rovnakú doménu. Sú nevyhnutné pre správny chod webových stránok.
  2. Dlhodobé cookies prvej strany: dlhodobé technické cookies využíva správca na získanie informácií o návštevníkoch webu prostredníctvom anonymizovaných a agregovaných dát v Google Analytics. Správca využíva iba úplne nevyhnutné funkcie Google Analytics pod oprávneným záujmom. Všetky ostatné funkcie slúžiace na identifikáciu či marketingové využitie týchto informácií sú vypnuté.
  3. Cookies tretích strán. Tieto cookies nám pomáhajú zlepšovať náš web. Ide o cookies našich hlavných partnerov a inzerentov. Ako sú napríklad stávkové kancelárie. Súbory cookie tretích strán sú uložené v inej doméne, ako je doména webu, ktorý navštevujete. K tomu môže dôjsť, ak webová stránka odkazuje na súbor, ako je JavaScript, ktorý je mimo jej domény.

Nastavenie súborov cookies a ich zmazanie

Všetky nastavenia cookies je možné ľubovoľne meniť v prehliadači, zbieranie súborov je možné obmedziť, zakázať a tieto súbory je možné spätne zmazať. Pre detailné informácie ohľadom možností správy cookies navštívte nápovedu vášho internetového prehliadača.

Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali túto stránku pre najnovšie informácie o používaní súborov cookie.

Aktuálne k októbru 2023