Druhy stávok


Porovnali sme jednotlivé druhy stávok, ktoré vám priblížime v nasledujúcom článku. Internetové stávkové kancelárie ponúkajú viac možností stávkovania ako v minulosti. V tejto časti vám podrobne rozoberieme druhy a typy športových stávok na Slovensku. Dozviete sa, čo je solo stávka, akumulovaná stávka, tutovka, kombinovaná stávka a mnohé dalšie. Všetky druhy stávok majú špecifické pravidlá a vlastnosti. Od nich sa odvíja výhra a to aj pri jednom alebo viacerých nesprávnych tipoch.

Druhy stávok

Väčšina fanúšikov stávkovania sa stretáva najmä s jednoduchým alebo solo stávkovaním, ktoré je v súčasnosti najrozšírenejšie. Dnes môžu stávkari tipovať nie len na výhru, prehru, remízu ale aj na konkrétnejšie výsledky, ako napríklad počet gólov, či počet zaznamenaných faulov. Každá stávková kancelária poskytuje rozdielne druhy a typy stávok.

Vyberte si:

 • Solo stávka (Jednoduchá stávka)
 • AKU stávka (Akumulovaná stávka)
 • Extratip
 • Systémová stávka (Kombinovaná stávka)
 • Maxikombi stávka (Maxikombinátor)
 • Tutovka (Banker stávka)
 • Teaser stávka (Pleaser stávka)
 • Podmienená stávka (If bet)
 • Nepriamo podmienená stávka (Reverse if bet)
 • Multi stávka
 • Supertoto a Superscore stávky
 • Eachway stávka
 • Poisťovacia stávka
 • Live stávkovanie (Živé stávkovanie)
 • Často kladené otázky
 • Solo stávka (Jednoduchá stávka)

  Solo stávka nazývaná aj jednoduchá stávka predstavuje tiket na jeden zápas alebo jednu športovú udalosť. Maximálne však môžete podať 12 tipov. Pri jednoduchej stávke musíte hľadieť na stávkový kurz a výšku vkladu, od ktorého sa odvíja celková výhra. Ak trafíte všetky tipy, stane sa tiket výherným. Tento typ stávky je jedným z najjednoduchších aj najvyhľadávanejších spôsob stávkovania v komunite tipérov. Odporúča sa najmä pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilejších stávkarov.

  Solo stávka príklad

  Solo stávku môžete uskutočniť napríklad pri futbalovom zápase, kde stavíte na výhru, prehru alebo remízu jednotlivého zápasu. Tiež môžete staviť na konkrétny výsledok v zápase 2:1, kde stavíte 20 EUR na výhru Bayernu Mníchov pri kurze 3.0. V prípade výhry získate odmenu 60 EUR, teda čistý zisk 40 EUR. Výška výhry sa vypočítá na základe vynásobenia stanoveného kurzu a vloženého vkladu.

  AKU stávka (Akumulovaná stávka)

  AKU stávka je kombinovanou stávkou, ktorú tvorí niekoľko športových tipov minimálne na 2 zápasy, maximálne do 60 zápasov. Výhodu akumulovanej stávky je dosiahnutie vysokej výhry pri nízkom vklade. Výsledný kurz sa vypočítá na základe násobenia jednotlivých kurzových stávok na tikete. Týmto typom stávky dokážete získať až desať alebo dvadsať násobný kurz. Je dôležité poznamenať, že akumulovaná stávka sa stane výhernou len vtedy, keď sú všetky tipy správne. V porovnaní s jednoduchou stávkou je AKU stávka oveľa rizikovejšia a má nižšiu šancu na výhru. Tento druh stávky sa odporúča profesionálnym stávkarom, ktorí pravidelne sledujú šport a majú väčšie skúsenosti so stávkovaním. Poznáme niekoľko kombinácii AKU stávok na Slovensku sú to: dvoj, troj, štvor a viac kombinácii.

  AKU stávka akumulovaná stávka

  AKU stávka príklad

  Výsledný kurz AKU stávky sa vypočíta vynásobením všetkých kurzov podaných na tikete. Teda ak si vyberiete 5 konkrétnych zápasov a ich kurzy vynásobíte medzi sebou, získate celkový stávkový kurz napríklad 10.5. Potom sa výsledný kurz vynásobí vloženou čiastkou a tak získate celkový možný zisk. V tomto prípade, vklad predstavuje čiastku 5 EUR, kde výhra po vynásobení kurzom predstavuje sumu 52,5 EUR.

  Extratip

  Extratip, inak nazývaný prídavný tip, je spôsob tipovania, pri ktorom vyhrajete aj pri nesprávnom tipe. Tento tip sa najčastejšie využíva pri AKU stávke, ktorá musí zahŕňať minimálne 10 príležitostí. Pri Extratipe je kurz nižší alebo rovný ako najnižší kurz na stavenom tikete. V prípade, keď je na stávkovom tikete iba jedna príležitosť s najnižším kurzom, je Extratip pridelený automaticky. Pokiaľ sa na tikete nachádza niekoľko príležitostí s najnižším alebo rovnakým kurzom, môžu ho tipujúci určiť samostatne.

  Systémová stávka (Kombinovaná stávka)

  Je zložitejšia stávka tvorená viacerými tipmi na niekoľko zápasov. Kombinovaná stávka umožňuje vytvoriť na jednom tikete 2 až 15 rôznych príležitostí pomocou kombinovaného zápisu. Tento druh stávky je podobný akumulovanej stávke, avšak pri kombinovanej stávke môžete vykonať aj chybný tip a stále vyhrať. V prípade, že sú všetky tipy správne, vyhráváte plnú sumu a pri neúspešných tipoch sa výherná čiastka znižuje. Jednotlivé stávkové kancelárie určujú v rámci systémovej kombinácie aj počet stávok kombinovaných medzi sebou. V niektorých prípadoch sa pri systémovej stávke môžete stretnúť aj s názvom Maxikombi stávka.

  Kombinovaná stávka príklad

  Systémová stávka predstavuje výber viacerých tipov, z ktorých sa zostaví niekoľko dvojkombinácii. Napríklad pri 5 tipoch sa vytvorí 10 dvojkombinácii. Pri kombinovanej stávke musíte mať minimálne dve víťazné kombinácie, od ktorých sa bude odvíjať výška výhry. To znamená, že aj v prípade, keď bude jeden tip neúspešný, môžete stále vyhrať vysokú sumu. Záleží to hlavne od správnych tipov stávky.

  Maxikombi stávka (Maxikombinátor)

  Maxikombi stávka je rozšírená stávka patriaca do systémovej stávky, ktorá vám poskytuje viac možností stávkovania a to pomocou vytvorenia skupín. Do jednej skupiny patrí 2 až 15 individuálne vytvorených stávkových príležitostí. Pri Maxikombi stávke nemôžete využívať podporné tipy a to isté platí aj pri vytvorenej skupine. Výhru získáte až po vyhodnotení všetkých príležitostí, ktoré sú zahrnuté vo vytvorenej stávke.

  Tutovka (Banker stávka)

  Pri určitých športových výsledkoch si môžete byť nadmieru istí a preto je pre vás ideálna stávka tutovka. V niektorých prípadoch môžete konkrétny tip alebo viacero tipov označiť ako tutovka. Pri výhre musíte, aby všetky označené tutovky boli správne v opačnom prípade, stávka nebude úspešná. Touto službou disponujú mnohé stávkové kancelárie na Slovensku, ale aj v zahraničí. Nevýhodou je však nízky kurz spojený s nízkou výhrou. Najčastejšie sa jedná o stávky na favoritov zápasu.

  Tutovka (Banker stávka)

  Kombinovaná stávka príklad

  Rozhodnete sa staviť si na 3 zápasy, z toho jedným najviac pravdepodobným tipom bude tutovka. Stávka sa stane výhernou práve vtedy, ak bol tip tutovky a tiež 2 ďalšie tipy správne. V opačnom prípade, sa stávka stane neúspešnou a prídete o vklad.

  Teaser stávka (Pleaser stávka)

  Teaser stávka je stávka, ktorá obsahuje 2 až 7 príležitostí a zahŕňa v sebe stávky s hendikepom alebo s výsledným počtom bodov v špecifickom športe. Najčastejšie ide o športy ako basketbal, americký futbal, futbal a mnohé iné. Pri Teaser stávke dochádza ku predaju (Pleaser) alebo kúpe jednotlivých bodov pri fixne stanovených kurzoch. Výhra stávky sa odvíja od počtu zápasov a tiež od počtu pevne stanovených bodov. V daných zápasoch môžu byť hlavné čiastkové body pri outsiderovi pripočítané alebo pri favoritovi odpočítané. Všetko sa odvíja od výsledku zápasu. Teaser stávka sa preto stane výhernou len v prípade, ak všetky tipy stávky sú úspešné.

  Podmienená stávka (If bet)

  Podmienená stávka je stávka s 2 až 12 jednoduchými tipmi v rámci jedného tiketu. Počet jednoduchých tipov určuje každá stávková kancelária individuálne. Hlavnou podstatou podmienenej stávky je vytvorenie jednoduchých stávok a zaplatenie prvotného vkladu. Ten sa pri výhernom tipe presunie na ďalšiu stávku v reťazci a výhra z prvého tipu bude vyplatená. Výška vkladu predstavuje sumu prvej solo stávky. Ak je prvý tip nesprávny, nemôžete ďalej v tiketovom reťazci pokračovať a ani vyhrať. Pri podmienenej stávke je nevyhnutné zoradiť jednotlivé tipy podľa dôležitosti a istoty.

  Podmienená stávka (If bet)

  Podmienená stávka príklad

  Pri podmienenej stávke si vytvoríte napríklad 4 solo stávky. Stanovili ste si výšku prvého vkladu 20 EUR. Ten sa pri kurze 3.5 a správnom tipe zúročí na sumu 70 EUR. Ďalej podmienená stávka pokračuje vo vopred definovanom reťazci so stanoveným vkladom 20 EUR. V rámci výhry sa vklad opäť zúročí pri danom kurze. Ak bude v ďalšom postupe reťazca nesprávny tip, prehráte prvotný vklad. Vtedy reťazec podmienenej stávky končí a vyhrávate sumu prvých dvoch podaných tipov.

  Nepriamo podmienená stávka (Reverse if bet)

  Nepriamo podmienená stávka obsahuje 2 stávky, ktoré v sebe zahŕňajú presný počet tipov. Ide o 2 až 12 základných tipov v rámci určitej podmienky. Rovnako ako pri podmienenej stávke sú tipy prepojené reťazcom. Výhodou nepriamo podmienenej stávky je vyššia výhra na základe viacerých kombinovaných tipov. Tak isto ako v podmienenej stávke, v prípade chybného tipu bude reťazec zastavený a výhra vyplatená.

  Nepriamo podmienená stávka (Reverse if bet)

  Nepriamo podmienená stávka príklad

  Pri nepriamo podmienenej stávke musíte mať 2 tikety, napríklad v celkovej hodnote 20 EUR, to znamená dvojnásobok v porovnaní s podmienenou stávkou. Tie sú medzi sebou prepojené a tak môžu získať väčšiu výhru. Pri Reverse if bet nie je možné znižovať vklad. Ten ostáva celý čas nemenný.

  Multi stávka

  Multi stávka patrí medzi moderné druhy stávok, ktoré poskytujú najmä zahraničné stávkové kancelárie. Výhodou Multi stávky je menšie riziko pri viacerých stávkach, na základe zabezpečenia jednotlivých výsledkov na danú príležitosť. Pri Multi stávke môžete staviť na viacero výsledkov jedného zápasu. Výhodou je eliminovanie rizika prehry, avšak nevýhodou sú menšie zisky spojené s výhrou. Tento druh stávky sa odporúča sofistikovaným alebo nerozhodným tipérom, ktorí sa dokážu strategicky rozhodovať. Najčastejšie sa využíva pri zápasoch s vyrovnanými súpermi, pričom sú jednotlivé kurzy vyššie ako 2.

  Supertoto a Superscore stávky

  Supertoto je stávkovanie na väčšie množstvo 10 a viac zápasov najčastejšie na populárne športové udalosti. Výška výhry sa odvíja od počtu výhercov s rovnakými tipmi. Výhodou je vysoká výhra pri nízkom vklade. Podobnou stávkou je aj Superscore, kde tipéri stávkujú na presný výsledok zápasu za predpokladu, že všetky tipy sú správne. Pri Supertoto a Superscore sa všetky vklady spočítajú a prerozdelia medzi výhercov. Najčastejšie sa tieto stávky využívajú v zahraničných online stávkových kanceláriách.

  Eachway stávka

  Eachway stávka je tvorená z dvoch komplexných stávok. Najčastejšie ide o stávku na výhru a umiestnenie, ktorá je populárna hlavne pri dostihoch a iných podobných športoch. V prípade, ak vám prvý tip na výhru nevyjde môžete stále získať vďaka správnemu tipu na umiestnenie aspoň výšku vkladu. Pri Eachway stávke dokážete vyhrať vyššiu sumu pri relatívne nízkom riziku. Túto možnosť stávkovania však neposkytujú všetky stávkové kancelárie.

  Eachway stávka

  Poisťovacia stávka

  Poisťovacia stávka je druh stávky, ktorý zabezpečuje tipérovi nižšiu šancu na prehru. Najčastejšie túto stávku využívajú profesionálni stávkari, ktorí sa dokážu takýmto spôsobom zbaviť väčšieho rizika. Poisťovacia stávka predstavuje formu doplnkovej stávky na už prebiehajúci zápas. Tento druh stávky sa odvíja od výsledku prebiehajúceho zápasu, na ktorý máte stavené. Dôležitým faktorom je preto správne načasovanie. Počas zápasu môžete vytvoriť stávku opačného druhu, na vyrovnanie potenciálnej straty. Poisťovacia stávka vám preto nezabezpečí veľké zisky, ale pomôže vám vyrovnať hroziace straty.

  Live stávkovanie (Živé stávkovanie)

  Populárny druh stávkovanie je aj Live stávkovanie. Živé stávkovanie je založené na stávkovaní počas živého vysielania zápasu. Kurzy počas jednotlivého zápasu sa rýchlo menia a to najmä počas vývoja a výsledkov hry. Tipéri môžu zápasy sledovať v rôznych médiách a to v televízii, na online streamových prenosoch alebo prostredníctvom obsahovej reportáže. Tento typ stávky ponúkajú takmer všetky online stávkové kancelárie spolu so zaujímavými kurzami na výhru. Live tipovanie má najväčšiu obľubu pri fanúšikoch futbalu, ktorí najčastejšie tipujú na konkrétny výsledok zápasu. Jedná sa najmä o remízu alebo vysokú prehru favorita zápasu. Je dôležité podotknúť, že tento druh stávky je vysoko riskantný a preto sa živé stávkovanie odporúča využívať príležitostne. Pri Live stávke sú nevyhnutné športové, predikčné schopnosti a tiež správny odhad tipéra na vyvíjajúci sa športový výsledok.

  Live stávkovanie (Živé stávkovanie)

  Často kladené otázky

  Aké druhy stávok poznáme?

  V dnešnej dobe existuje množstvo zaujímavých druhov online stávok. Každý typ stávok má svoje pravidlá a vlastnosti. Niektoré sú určené pre začiatočníkov, iné zas pre pokročilých stávkarov so skúsenosťami. Pri určitých stávkach je riziko neúspechu veľmi vysoké s výsledkom vysokého zisku, zatiaľ čo pri bezpečných stávkach je zisk nižší. Vďaka tomu majú všetky druhy stávok svoje za aj proti. Medzi najznámejšie stávky patrí: Solo stávka, AKU stávka, Tutovka a Systémová stávka. Ďalšími využívanými stávkami sú: Extratip, Maxikombi stávka, Multi stávka, Supertoto, Superscore, Eachwey stávka, Teaser stávka, Poisťovacia stávka a Live stávka. Do komplexnejších a zložitejších stávok zaraďujeme podmienenú a nepriamo podmienenú stávku, ktoré obsahujú reťazce.

  Aké sú najčastejšie využívané typy stávok?

  Každý tipér preferuje rozdielne druhy stávok. Odvíja sa to najmä od skúseností a výhier jednotlivého stávkara a tiež od športov, na ktoré stávkuje. V rámci tipovania sa preto najčastejšie využíva: Solo stávka, AKU stávka, Systémová stávka a Tutovka. V komunite stávkarov sú obľúbené práve tie, ktoré je možné medzi sebou rôzne kombinovať a upravovať. Ďalšou výhodou je aj jednoduchosť a presnosť, ktoré lákajú čoraz viac nových fanúšikov. V súčasnosti je populárnym druhom stávky aj Live stávkovanie, ktoré poskytuje tipérom väčší zážitok zo športovej udalosti.

  Aké sú vhodné typy stávok pre začiatočníkov?

  Pre začiatočníkov je často zložité poznať všetky druhy stávok. Aby začiatočníci vedeli vytvoriť úspešné tikety, je dôležité si zvoliť vhodný typ stávky. Ďalej je nevyhnutné, aby poznali šport a pravidlá športu, na ktorý tipujú. Ak ste začiatočník, odporúčame začať pri jednoduchej Solo stávke a následne skúšať komplexnejšie druhy stávok. Napríklad AKU stávku alebo zložitejšiu Systémovú stávku. Pri rozsiahlejších stávkach je dôležité vychádzať nie len z odhadu, ale opierať sa o reálne dáta či štatistiky.

  Aké sú vhodné typy stávok pre pokročilých?

  Pokročilí stávkari často využívajú niekoľko druhov stávok, ktoré kombinujú medzi sebou. Aby zvýšili šancu na úspech, opierajú sa o reálne informácie a vlastné skúsenosti. Najúspešnejší stávkari vyberajú svoje tipy starostlivo, pomocou strategických plánov a taktík, aby eliminovali šancu na neúspech. V komunite profesionálnych stávkarov sa najčastejšie využívajú komplexné stávky. Jedná sa o AKU stávku, Systémovú stávku, Tutovku, Teaser stávku, Multi stávku, Poisťovaciu stávku, Podmienenú a Nepriamo podmienenú stávku alebo Live stávkovanie. Cieľom profesionálnych stávok je získať čo najväčšiu výhru, pri nízkom riziku spolu s nízkym vkladom. Základným predpokladom profesionálneho stávkara sú preto bohaté skúsenosti o športe, detailná analýza, trpezlivosť a správne rozhodovanie.

  Ktoré druhy stávok majú najlepšie kurzy?

  Vysoké kurzy sú často spojené s väčším rizikom alebo s menšou šancou na úspech. Niekedy je však dobre vedieť, pri ktorých stávkach je možné získať najväčšiu výhru pri nízkom vklade. Aby ste získali čo najlepší kurz, je potrebné staviť na čo najviac zápasov, ktoré budú úspešné. Medzi hlavné stávky poskytujúce vysoké kurzy patria: AKU stávka, Systémová stávka, Podmienená a nepriamo podmienená stávka a Multi stávka. Tie sú typické nižším vkladom s možnosťou vysokej výhry.